Seminar Tønsberg | Aksjonæravtaler og håndtering av aksjonærkonflikter

M&A

Aksjonærkonflikter forekommer dessverre hyppig og medfører gjerne betydelig økonomisk skade for selskapet og eierne. Aksjonærkonflikter oppleves også ofte som tyngende på et rent personlig plan. Hvordan bør man som aksjonær forholde seg til dette?

Ved bruk av konkrete eksempler ser vi i dette morgenseminaret nærmere på hvordan konflikter mellom aksjonærene kan unngås, herunder ved utarbeidelse av en aksjonæravtale, samt hvordan aksjonærkonflikter bør håndteres dersom de først oppstår.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår i våre lokaler i Nedre Langgate 37, Tønsberg, tirsdag 12. mars kl. 08.15 - 09.30. Vi serverer kaffe fra kl. 08.00.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift. Det er begrenset antall plasser.

Vel møtt!