Armin Mehaj

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Armin Mehaj begynte i SANDS entrepriseavdeling høsten 2016, og bistår med rådgivning i alle faser av et byggeprosjekt. Mehaj har bred og omfattende erfaring med juridisk bistand innen entrepriserett, og bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere i forbindelse med kontraktsinngåelse, men også med løpende og strategisk rådgivning under prosjektgjennomføringen. I tillegg har Mehaj betydelig erfaring med forhandlinger og prosessoppdrag for retten innenfor kontraktsrett, eiendomsutvikling og større byggeprosjekter, herunder sluttoppgjørstvister.

Ut over bred erfaring med de juridiske standarder for bygg og anlegg (NS 8401, 8402, 8403, 8405, 8407), har Mehaj også erfaring med OPS- og samspillkontrakter. Mehaj tilbyr kurs i standardkontraktene, men også i lov og forskrifter som er relevante for byggebransjen.

Mehaj tok sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen i 2016, og han har gjennom studietiden vært trainee hos flere forretningsjuridiske advokatfirma. I tillegg har han vært trainee i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) i kontraktsavdelingen for sjø. I perioden mars 2020 til mars 2021 var Mehaj dommerfullmektig i Romerike og Glåmdal tingrett. Mehaj er også sensor i juridiske fag ved Høgskolen i Innlandet.

2022–

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
2021–2022

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2020–2021

Øvre Romerike tingrett

Dommerfullmektig
2019–2020

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2016–2019

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig
2016

Universitetet i Bergen

Mastergrad i rettsvitenskap
2017–

Høgskolen i Lillehammer

Ekstern sensor i juridiske fag