Armin Mehaj

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Armin Mehaj begynte i SANDS entrepriseavdeling høsten 2016, og bistår med rådgivning i alle faser av et byggeprosjekt. Armin har bred og omfattende erfaring med juridisk bistand innen entrepriserett, og bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere i forbindelse med kontraktsinngåelse, men også med løpende og strategisk rådgivning under prosjektgjennomføringen. I tillegg har Armin betydelig erfaring med forhandlinger og prosessoppdrag for retten innenfor kontraktsrett, eiendomsutvikling og større byggeprosjekter, herunder sluttoppgjørstvister.

Ut over bred erfaring med de juridiske standarder for bygg og anlegg (NS 8401, 8402, 8403, 8405, 8407), har Armin også erfaring med OPS- og samspillkontrakter. Armin tilbyr kurs i standardkontraktene, men også i lov og forskrifter som er relevante for byggebransjen.

Armin tok sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen i 2016, og han har gjennom studietiden vært trainee hos flere forretningsjuridiske advokatfirma. I tillegg har han vært trainee i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) i kontraktsavdelingen for sjø. I perioden mars 2020 til mars 2021 var Armin dommerfullmektig i Romerike og Glåmdal tingrett. Armin er også sensor i juridiske fag ved Høgskolen i Innlandet.