Eline Gisleberg

Advokatfullmektig

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Eline Gisleberg er advokatfullmektig i teknologiavdelingen ved SANDS’ kontor i Oslo, med særlig kompetanse innenfor kontraktsrett og personvern.

Hennes kjernekompetanse inkluderer utarbeidelse av kontrakter, håndtering av tvister i forbindelse med kontraktsgjennomføring, og rådgivning og praktisk håndtering av spørsmål knyttet til personvern.

Eline har tidligere jobbet som Contract Manager og har erfaring med store og komplekse teknologikontrakter; herunder blant annet Statens standardavtaler (SSA). Hun har også vært fungerende Data Protection Manager i et større digitaliseringsprosjekt. Tidlig i karrieren jobbet Eline som personvernrådgiver for et interkommunalt selskap. Hun skrev også masteroppgave innenfor personvern i 2018.

Kompetanseområder

2021 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig
2019 - 2021

Visma Enterprise AS

Legal Contract Manager
2019 -

Søre Sunnmøre IKT

Juridisk rådgiver