Fredrik Finsås

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Fredrik Solenes Finsås er senioradvokat i Teknologi-avdelingen ved SANDS’ kontor i Oslo, med fokus på selskapsrettslige og transaksjonsrettslige spørsmål, kontraktsrett og tvisteløsning.

Finsås bistår våre klienter med fusjoner, fisjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. I tillegg bistår han med løpende selskapsrettslig og forretningsjuridisk rådgivning i forbindelse med etablering og strukturering av virksomhet, aksjonæravtaler og alminnelige kontraktsrettslige spørsmål. Han har erfaring med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter og avtaler, herunder franchisekontrakter, transaksjonsavtaler og IT-kontrakter.

Finsås går jevnlig i retten for våre klienter og bistår i prosessoppdrag som prosessfullmektig innenfor en rekke fagfelt. Han har gjennom flere års erfaring opparbeidet spisset kompetanse innen sikring og inndrivelse av krav, herunder gjennom arrest, midlertidig forføyning, forhandlinger og tvangsfullbyrdelse av norske og utenlandske pengekrav.

2022–

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
2022–

Element Logic AS

Legal Counsel (secondment)
2014–2022

SANDS Advokatfirma DA

Advokat | Advokatfullmektig
2013

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap
2013

University of Cape Town

Spesialfag forhandlingsteknikk og arbeidsrett
2008

Universitetet i Bergen

Årsstudium i samfunnsøkonomi