Kristiane Ofstad

Trainee, Oslo | 25.05.21 - 25.06.21

Last ned
Last ned

Kristiane Ofstad studerer ved Universitetet i Bergen og er på sitt 5. studieår. Hun har et halv års permisjon vårsemesteret 2021 for traineeopphold og ta et fag. Kristiane leverer masteroppgaven sin i juni 2021, og har skrevet innen temaet konkursrett. Hun fullfører studiet i desember 2021. Kristiane har nylig vært trainee hos Kvale og var tilknyttet fast eiendom. Hun er spesielt interessert i prosedyre, menneskerettigheter og konkursrett, men er også åpen for å bli kjent med flere av våre rettsområder.

Har du noen oppgaver til Kristiane?

Send gjerne en mail til kristiane.ofstad@sands.no eller ta kontakt på Teams.