Morten Tveten

Special Counsel

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Morten Tveten har bred erfaring innen entrepriserett, særlig rådgiverkontraktene, OPS og utenrettslig konfliktløsning (advokatmekling). Han har i tillegg arbeidet mange år med strategisk bedriftsrådgivning i Norge og internasjonalt og har mange års lederfaring fra større virksomheter. Morten kombinerer praktisk ledererfaring og kompetanse fra næringslivet med spesialisering innen sentrale juridiske områder.

Morten har vært Executive Director i 12 år i Rambøll Norge med ansvar for juridiske forhold, oppkjøp og større forhandlingsoppgaver i Norge og utlandet. Han har vært sentral i Rambølls internasjonale virksomhet og bygget opp forretningsområder i India, Russland og Polen foruten Norge. Morten har hatt ansvar for en rekke stabsfunksjoner som IT, compliance, marked og faglig medarbeiderutvikling, samt linjeansvar.

Morten har hatt ansvar for oppbygging av en felles ordning med utenrettslig konfliktløsning (mekling og eksperter) for store entreprenører og byggherrer sammen med Advokatforeningen.

2016 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokat | Special Counsel
2018 -

Mekling.no

Leder
2004 - 2014

Rambøll Norge AS

Executive Director
1985 - 2004

Større norske rådgivningsselskaper

Strategisk konsulent og medeier
1981 - 1984

Innovasjon Norge

Juridisk rådgiver
1976 - 1980

Kavaleriet

Offiser
2015

Sertifisert Advokatmekler

1985

IMD, Lausanne

Master of Business Administration
1981

Universitetet i Oslo

Cand. jur.