Ola Nygard

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Nygard er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold.

Nygard har tung kompetanse innenfor plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, fast eiendoms rettsforhold, tomtefeste, naborett, sameie, bruksrettigheter, tinglysning, jordskifte og landbrukslovgivning. Han bistår bedrifter, næringsliv og private grunneiere og eiendomsutviklere med juridisk rådgiving og tvisteløsning.

Han prosederer jevnlig for domstolene innenfor hans spesialområder.

Nygard har bakgrunn fra Fylkesmannen og har tidligere arbeidet i to andre advokatfirmaer. Han har undervist og vært sensor på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og Handelshøyskolen BI. Han foreleser jevnlig om eiendomsrettslige temaer på seminarer i regi av forskjellige organisasjoner og bedrifter.