Stig Nordal

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Nordal arbeider med vekstselskaper innen teknologisektoren, særlig software-, medtech- og biotech-selskaper. Hans juridiske spesialområder er skatterett, selskapsrett og kapitalforvaltning. Han har i tillegg formell kompetanse og praktisk erfaring innen strategi, innovasjon, entreprenørskap og forretningsmodellering. Nordal arbeider i hovedsak med funding av vekstselskaper i alle faser av deres livssyklus, i tillegg til eier og selskapsstrukturering, incentiv- og aksjekjøpsprogrammer for ansatte og styrer, samt transaksjoner og MA-oppdrag innen teknologisektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Han bistår også ulike kapitalforvaltningsmiljø med fondsopprettelser, løpende operativ bistand til en lang rekke teknologifond, samt rådgivning knyttet til deres investering i porteføljeselskaper.

Nordal har bygget opp og leder teknologi- og innovasjonsgruppen i SANDS, som består av 11 teknologiadvokater med bred komplementær kompetanse innen felt som funding i ulike faser, softwarerettslige spørsmål, plattformteknologi, digitalisering, rettighetssikring, lisensavtaler, konsortie- og joint ventureavtaler med mye mer. Gruppen samarbeider med de fremste forsknings- og utviklingsmiljøene, vekstmiljøer, inkubatorer og innovasjonsmiljøer hvor kommersialisering av høyteknologiske prosjekter finner sted. Gruppen dekker alle juridiske spørsmål som måtte oppstå i et teknologiselskap, både på finansieringssiden og på den operative siden. Gruppen jobber med flere hundre porteføljeselskaper i hele teknologispekteret, fra startups via scaleups til store etablerte teknologiselskaper. Nordal gir strategiske råd og bistand til forretningsmodellering i kontekst av juridiske problemstillinger.

Nordal sitter både som styreleder og styremedlem i flere teknologiselskaper og teknologifond, både innen software, medtech og biotech-sektoren. Nordal har erfaring fra Silicon Valley, California, USA der han i 2015-2016 bistod norske selskaper som ble fundet fra amerikanske investorer, eller som ble kjøpt opp av amerikanske selskaper, i tett samarbeid med et amerikansk advokatfirma og finansmiljøet i Silicon Valley.

Nordal har stått for utviklingen av nye investeringsmodeller i tidligfase-segmentet i Norge, som den såkalte SLIP (Startup Lead Investment Paper) og Convertible Note, samt har utviklet incentivprogram tilpasset tidligfasemiljøene som den såkalte Kruse Smith-modellen for teknologiselskaper.

Nordal har i tillegg vært medforfatter til flere bøker og artikler om skatterettslige temaer, herunder skattereformen 2004-2006.

2009 -

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | SANDS Advokatfirma DA

Partner
2002 - 2008

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Senioradvokat
1999 - 2002

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Advokat
1998 - 1999

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Advokatfullmektig
1996 - 1998

Skatteetaten

Juridisk konsulent, næringsbeskatning
2021 - 2022

Norges Teknisk Vitenskapelige Universitet/Norges Handelshøyskole/Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Master of Technology Management
2011 - 2012

Handelshøyskolen BI

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller, Master of Management
1988 - 1989

Universitetet i Oslo

Grunnfag kriminologi
1990 - 1996

Universitetet i Oslo

Juridisk embetseksamen
1986 - 1988

Befalsskolen for Kystartilleriet, Oscarsborg

Private Equity Review

2005

Beskatning av deltakerlignende selskaper og enkeltpersonforetak

2004

Beskatning av aksjeselskaper

Invivo Bionics AS

Styreleder

Prog Seed AS

Styreleder

Felden AS

Styreleder

Plaato Technologies AS

Styremedlem

StartupLab Founders I

Styremedlem

StartupLab Founders II AS

Styremedlem

StartupLab Founders III AS

Varamedlem

StartupLab Founders IV AS

Varamedlem