Stig Nordal

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Nordal er spesialisert innen skatterett og selskapsrett. Han arbeider særlig med eier- og selskapsstrukturering, emisjoner, transaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han har et særlig fokus på skattemessige forhold i slike situasjoner, i tillegg til at han arbeider med klagesaker og prosessoppdrag knyttet til næringsbeskatning.

Nordals arbeid retter seg særlig mot tidligfase og vekstselskaper innenfor ulike deler av teknologisegmentet (it/tech, medtech, biotech). Han bistår både startups og modne selskaper i ulike faser av sin utvikling, samt arbeider løpende med teknologi-investorer, business angel fond og venturefond. Nordal leder teknologi- og innovasjonsgruppen i SANDS som samarbeider med en rekke tidligfasemiljøer, inkubatorer og innovasjonsmiljøer. Han har styreverv i ulike teknologi-startups og teknologifond.

Nordal var en periode i Silicon Valley, California, USA der han arbeidet med tilrettelegging for norske selskaper som etablerer seg i USA i samarbeid med US-advokater og finansmiljø i Silicon Valley.

Nordal har vært medforfatter til flere bøker og artikler om skatterettslige temaer.