Stina Eriksson (Permisjon)

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Stina Eriksson er advokat i SANDS. Hennes kompetanseområde er særlig knyttet til arbeidsrett og sivilprosess. Hun yter løpende arbeidsrettslig bistand innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett til små og store virksomheter. Stina har bistått i en rekke prosesser for domstolene, særlig innenfor arbeidsrett og kontraktsrett.

2015 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2015

Universitetet i Tromsø

Master i rettsvitenskap