Stina Eriksson

Advokat (i permisjon)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Stina Eriksson er advokat i SANDS. Hennes kompetanseområde er særlig knyttet til arbeidsrett og sivilprosess. Hun yter løpende arbeidsrettslig bistand innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett til små og store virksomheter. Eriksson har bistått i en rekke prosesser for domstolene, særlig innenfor arbeidsrett og kontraktsrett.

2015–

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2015

Universitetet i Tromsø

Master i rettsvitenskap