The power to change lives

SANDS har en aktiv rolle i utviklingen av et afrikansk marked og har etter hvert bygget sterke relasjoner til flere virksomheter på dette spennende kontinentet. Sunergy er et selskap som arbeider tett med advokatene I SANDS. Selskapet har utviklet et konsept for utbygging av «off grid» solenergiparker og bygger sin virksomhet på en visjon om: «The power to change lives».

The vision of SunErgy is to give people an opportunity to escape poverty, experiencing a brighter future. Electricity offers access to the outside world through cable television, internet and mobile phones, offering a host of new business opportunities and the possibility of a better future and brighter life. An opportunity they never had before.

Sunergy har med utgangspunkt i sin visjon bygget solcelleparker i  landsbyer i Kamerun siden 2012. Selskapet inngikk den gang en avtale med myndighetene om utvikling av mer enn 90 landsbyer om etablering av solcelleparker for levering av strøm til lys, internett og kabel TV. I 2015 ble første anlegg koblet på. Selskapets vekst har blitt finansiert av en mindre krets aksjonærer rundt gründerne Ole Hallvard Haugen og Stein Skjørshammer. I fjor gikk Alf Bjørseth inn som aksjonær og ny styreleder og i mars i år gikk det tyske fondet KGAL inn i selskapet gjennom en rettet emisjon. Til sammen henter selskapet inn MNOK 22 fra KGAL og Alf Bjørseth. Beløpet er tilstrekkelig til å dekke selskapets vekstplaner for inneværende år og selskapet er allerede i gang med å forberede det økonomiske og organisatoriske grunnlaget for ytterligere vekst i Vest Afrika.