Våre kontorer

Med advokatkontor i hele seks byer kan vi tilby lokal juridisk bistand samtidig som du kan trekke veksler på spisskompetanse og kapasitet i et landsdekkende team av advokater. Dette setter oss i stand til å kombinere lokal kunnskap, bransjekunnskap og juridisk fagkunnskap på en måte få andre advokatfirmaer kan.