Andreas  Reitan

Andreas Reitan

Advokatfullmektig

Andreas Reitan er tilknyttet SANDS’ kontor i Tønsberg. Han er medlem av firmaets avdelinger for hhv. entreprise- og arbeidsrett.

Andreas fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo høsten 2019, med fordypning i arbeidsrett og selskapsrett. Han skrev masteroppgave med tittelen «Adgangen til midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a - Når er arbeidet “av midlertidig karakter”?». Andreas har tidligere studert industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Under studietiden hadde Andreas traineeopphold hos SANDS, advokatfirmaet BAHR og hos KS Advokatene, og hadde en assistentstilling i advokatfirmaet Bing Hodneland.

Andreas har hatt flere politiske verv, blant annet som kommunestyrerepresentant i Holmestrand og fylkestingsrepresentant i Vestfold.

Kontaktinformasjon


T: +47 33 01 77 88
M: +47 913 72 118
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Entreprise Arbeidsrett
Utdanning:
2019 Universitetet i Oslo