Seminar Ålesund | Hva kan du lovlig fortelle dine konkurrenter?

Norges fire største forlag og Bokbasen ble i november i fjor ilagt overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner for brudd på konkurranseloven. Konkurransetilsynet la til grunn at aktørene ulovlig utvekslet fremtidige bokpriser og annen konkurransesensitiv informasjon, og saken illustrerer at utveksling av informasjon mellom konkurrenter kan anses som en selvstendig overtredelse av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid.

Foredraget vil bl.a. ta for seg relevant praksis, hvilke opplysninger man må holde for seg selv, hva man normalt kan diskutere med konkurrenter, samt hvordan man kan og bør innrette seg for å unngå lovovertredelse.

Vi vil også gi nyttige tips om hvordan arbeidsgiver kan skape bevissthet rundt konkurransesensitiv informasjon i organisasjonen, og hvordan virksomheten best kan beskyttes mot illojalitet og konkurranse fra eksisterende og tidligere ansatte.

Tidspunkt og påmelding
Seminaret finner sted i våre lokaler i Tollbugt. 3, Ålesund torsdag den 16. februar kl. 08.30 – 10.00. Det er ingen deltakeravgift og begrenset antall plasser.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Vi byr på frokost og kaffe fra kl. 08.00!

Vel møtt!