EU, EØS og konkurranserett

SANDS’ EU-, EØS- og konkurranserettsadvokater gir råd og bistand innenfor konkurranserett, statsstøtte og generell EU-/EØS-rett. Flere av SANDS’ konkurranserettsadvokater har bakgrunn fra norske og europeiske konkurransemyndigheter, og har de senere år jobbet med flere av Norges største og mest komplekse saker. Vi ønsker å være tydelige i vår rådgivning på et felt der bedriftenes mål og strategier, konkurranseøkonomi og konkurranserett sammen danner grunnlaget for de beste kommersielle løsningene. I saker der det står potensielt store verdier og historiske muligheter på spill, tilbyr SANDS sine klienter tryggheten til et moderne og oppdatert fagmiljø - med uforbeholden oppmerksomhet fra dyktige partnere.

Konkurranserett

SANDS tilbyr både generell rådgivning og håndtering av prosesser for norske og utenlandske konkurransemyndigheter, for norske domstoler og for EFTA-domstolen. Vårt internasjonale nettverk gjør oss også i stand til å håndtere transaksjoner og prosesser overfor andre lands myndigheter, for eksempel i saker der foretakssammenslutninger er meldepliktige i flere jurisdiksjoner, eller der foretak etterforskes i flere land for brudd på konkurranselovgivningen. SANDS har bistått i flere av de store fusjonskontrollsakene og overtredelsessakene i Norge de siste årene. I slike saker samarbeider vi gjerne tett med ledende konkurranseøkonomiske fagmiljøer, som sikrer våre klienter helhetlig og optimal bistand.

SANDS bistand innenfor konkurranserett omfatter blant annet følgende type saker:

 • Fusjoner og oppkjøp
 • Meldepliktige transaksjoner
 • Joint ventures
 • Distribusjons-, franchise- og lisensavtaler
 • Samarbeid mellom konkurrenter
 • Forbudet mot misbruk av dominerende stilling
 • Compliance-trening
 • Prosesser om påstått kartellsamarbeid
 • Etterforskningssaker
 • Søknader om lempning (bøtefritak eller bøtenedsettelse)
 • Skreddersydde kurs og foredrag tilpasset den enkelte klienters behov.

Statsstøtte og EU-/EØS-rett

SANDS bistår både offentlige myndigheter og bedrifter med rådgivning knyttet til statsstøtteregelverket, og håndterer prosesser for EFTAs Overvåkingsorgan, EFTA-domstolen og norske domstoler.

SANDS rådgir bedrifter, organisasjoner og privatpersoner om mulighetene som ligger i EØS-avtalen, og håndterer klagesaker og søksmål overfor EFTAs Overvåkingsorgan, EFTA-domstolen og norske domstoler.

 Se mer om vår kompetanse innenfor offentlige anskaffelser.  

The team has proven very valuable as they possess detailed competence of all aspects of legal issues regarding international business trade. Our company is engaged in complex system deliveries across the globe and face numerous legal challenges concerning contracts and potential issues. They have always been able to provide the correct competence and experience to provide good legal advice within all such areas.

Legal 500, 2024

Litt pekefinger. Mest gulrot.

Fra marsipanpølsers utforming og urent trav i ostedisken, til hemmelige karteller og selskapsfusjoner med milliardverdier på spill. I konkurranseretten er saksbredden stor, detaljene små - og myndighetenes pekefinger så fet at den kan skremme vekk gode tanker og kommersielle muligheter. - Det er et område der det kreves en advokat som ber deg tørre, men ikke for mye, sier advokat Thomas Sando.

Relaterte artikler