EU, EØS og konkurranserett

SANDS’ EU-, EØS- og konkurranserettsadvokater gir råd og bistand innenfor konkurranserett, statsstøtte og generell EU-/EØS-rett. Flere av SANDS’ konkurranserettsadvokater har bakgrunn fra norske og europeiske konkurransemyndigheter, og har de senere år jobbet med flere av Norges største og mest komplekse saker. Vi ønsker å være tydelige i vår rådgivning på et felt der bedriftenes mål og strategier, konkurranseøkonomi og konkurranserett sammen danner grunnlaget for de beste kommersielle løsningene. I saker der det står potensielt store verdier og historiske muligheter på spill, tilbyr SANDS sine klienter tryggheten til et moderne og oppdatert fagmiljø - med uforbeholden oppmerksomhet fra dyktige partnere.

Konkurranserett

SANDS tilbyr både generell rådgivning og håndtering av prosesser for norske og utenlandske konkurransemyndigheter, for norske domstoler og for EFTA-domstolen. Vårt internasjonale nettverk gjør oss også i stand til å håndtere transaksjoner og prosesser overfor andre lands myndigheter, for eksempel i saker der foretakssammenslutninger er meldepliktige i flere jurisdiksjoner, eller der foretak etterforskes i flere land for brudd på konkurranselovgivningen. SANDS har bistått i flere av de store fusjonskontrollsakene og overtredelsessakene i Norge de siste årene. I slike saker samarbeider vi gjerne tett med ledende konkurranseøkonomiske fagmiljøer, som sikrer våre klienter helhetlig og optimal bistand.

SANDS bistand innenfor konkurranserett omfatter blant annet følgende type saker:

 • Fusjoner og oppkjøp
 • Meldepliktige transaksjoner
 • Joint ventures
 • Distribusjons-, franchise- og lisensavtaler
 • Samarbeid mellom konkurrenter
 • Forbudet mot misbruk av dominerende stilling
 • Compliance-trening
 • Prosesser om påstått kartellsamarbeid
 • Etterforskningssaker
 • Søknader om lempning (bøtefritak eller bøtenedsettelse)
 • Skreddersydde kurs og foredrag tilpasset den enkelte klienters behov.

Statsstøtte og EU-/EØS-rett

SANDS bistår både offentlige myndigheter og bedrifter med rådgivning knyttet til statsstøtteregelverket, og håndterer prosesser for EFTAs Overvåkingsorgan, EFTA-domstolen og norske domstoler.

SANDS rådgir bedrifter, organisasjoner og privatpersoner om mulighetene som ligger i EØS-avtalen, og håndterer klagesaker og søksmål overfor EFTAs Overvåkingsorgan, EFTA-domstolen og norske domstoler.

 Se mer om vår kompetanse innenfor offentlige anskaffelser.  

Litt pekefinger. Mest gulrot.

Fra marsipanpølsers utforming og urent trav i ostedisken, til hemmelige karteller og selskapsfusjoner med milliardverdier på spill. I konkurranseretten er saksbredden stor, detaljene små - og myndighetenes pekefinger så fet at den kan skremme vekk gode tanker og kommersielle muligheter. - Det er et område der det kreves en advokat som ber deg tørre, men ikke for mye, sier advokat Thomas Sando.

Relaterte artikler