Webinar | Rekonstruksjon – gjeldsforhandling med konkursbeskyttelse

Covid-19 har medført at flere bedrifter som under normale omstendigheter er levedyktige, opplever akutt svikt i inntektene og store økonomiske vanskeligheter. Dette medfører blant annet unødige konkurser, samt tap av verdier og arbeidsplasser.

For å avhjelpe situasjonen er det nå vedtatt en ny midlertidig lov om rekonstruksjon. Vi har omtalt lovforslaget i dette nyhetsbrevet, og vi avholdt et webinar om lovforslaget 29. april.

Loven har trådt i kraft 11. mai 2020, og vi tilbyr nå en ønskereprise av webinaret hvor vi vil gjennomgå hva loven vil bety i praksis.

Foredragsholdere er Ylva Axelsen og Terje Gulbrandsen

Tidspunkt

Webinarer foregår onsdag 13. mai fra kl. 13.00 - 13.45. Du vil få tilsendt en link for deltagelse samme dag.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken. Deltagelse er gratis. 

Velkommen!