Bank og finans

SANDS har spisskompetanse på kjerneområder innenfor bank og finansiering. Våre klienter omfatter både norske og utenlandske banker, finansinstitusjoner og verdipapirforetak, samt næringsdrivende virksomheter med behov for finansiering. Våre advokater bistår gjennom hele finansieringsprosessen fra forprosjektering til implementering, og har betydelig erfaring fra nasjonale og internasjonale oppdrag. 

High partner focus with highly experienced people. Partner’s with in-house experience from leading banks which is a great asset.

- Klient, Legal 500, 2020

Vi samarbeider med andre avdelinger i firmaet for å gi effektive og praktiske råd ved strukturering, forhandlinger, etablering og gjennomføring av finansieringsløsninger.

Vi har i samarbeid med kompetanseområdet Restrukturering og insolvens også etablert et eget team som bistår ved restrukturering og refinansiering av virksomheter samt tapsutsatte engasjement.

Sammen har våre advokater solid kompetanse innenfor bank, finansiering, forsikring, selskapsrett, kontraktsrett, panterett, garantirett, samt konkurs og insolvens. Vi har et stort internasjonalt kontaktnett og er assosiert medlem i Loan Market Association (LMA).

Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • Regulatoriske forhold
  • Utarbeidelse av låneavtaler; syndikerte og bilaterale
  • Utarbeidelse og etablering av sikkerheter (pant/garantier)
  • Oppkjøpsfinansiering; private og børsnoterte virksomheter
  • Finansiering av fast eiendom, skip og andre aktiva (asset financing)
  • Prosjektfinansiering
  • Obligasjonslån
  • Derivater
  • Leasing

Relaterte artikler