Bisto Siva i satsning på grønn industrialisering

Siva, Selskapet for industrivekst SF, og Morrow Batteries AS har etablert et felles eiendomsselskap for bygget til Batterifabrikk 1 på Eyde Energipark i Arendal. Siva skal ha en eierandel på 67 prosent og investeringen for det felles selskap er 480 millioner kroner. Batterifabrikken skal stå klar i 2023 og er et ledd i Norges satsning på grønn industrialisering.

SANDS har med et team bestående av Morten Brandhaug, Frode Henning Antonsen, Ingrid Eriksen og Jacob Lindberg, bistått Siva med eiendomstransaksjonen, aksjonær- og investeringsavtalen, leiekontrakt og entreprisekontrakt.

Les gjerne mer om investeringen på Sivas hjemmeside.