SANDS' digitale tjenester

Innovasjon innen teknologi åpner for helt nye løsninger på problemer vi ikke har kunnet løse før. Det kan effektivisere eksisterende oppgaver som frigjør tid til å skape mer verdi for våre klienter. Teknologi øker kvaliteten på arbeidet vi gjør og tjenestene vi tilbyr. I SANDS er vi opptatt av å utnytte nye teknologiske muligheter smart. Det betyr at vi er nysgjerrig på ny teknologi og har en lav terskel for å teste nye teknologiske innovasjoner med mål om at teknologien skal øke verdien for våre klienter.

SANDS har tatt i bruk mange digitale verktøy og tjenester internt, og vi tilbyr en rekke digitale tjenester til våre klienter. Mange av våre digitale tjenester er tilgjengelige gjennom vår klientportal mySANDS.

Ta kontakt om du vil ha mer informasjon om våre digitale tjenester.

Datarom

Vi tilbyr gjennom mySANDS muligheten til å benytte et enkelt og intuitivt datarom for lagring, strukturering og deling av dokumenter med alle relevante parter. Vårt datarom er helt sikkert og gir full sporbarhet og transparens gjennom hele saksgangen. Vårt datarom støtter alt fra enkle saker til komplekse transaksjoner med mange parter involvert, også tilfeller der det eksempelvis er ulike kjøpere som ikke skal ha kjennskap til hverandre. 

Prosjektportal

SANDS skreddersyr prosjektportal til det enkelte prosjekt, slik at arbeidsprosessen blir enkel, transparent og effektivt. Prosjektportalen støtter deling av dokumenter, prosjektplaner og oppgaver. Det gjør at vi bruker minst mulig tid på prosjektstyring og administrative oppgaver. 

Dokumentautomatisering

SANDS har løsninger for automatisk generering av dokumenter. Dette gir våre klienter en enkel, effektiv og kvalitetssikret løsning for utforming av eksempelvis avtaler basert på våre maler. Vi har også mulighet til å legge inn spesifikke maler til enkelte klienter der det er ønskelig.

eDiscovery, tekstanalyse og søk

I tider hvor informasjonsmengden øker og øker, kan teknologiske nyvinninger være avgjørende for å finne relevant informasjon i mengden data. SANDS har utviklet og tatt i bruk ledende teknologi innen analyse av informasjon for å sikre at våre advokater kan fokusere på den mest relevante informasjonen i saksarbeidet.  Verktøyet strukturer og analyserer all informasjon vi samler inn. Det gir oss rask oversikt over all e-post-dialog, alle involverte parter (personer og selskaper), risikoelementer og mye mer. I tillegg gir verktøyet støtte til å få frem tidslinjer som gir god oversikt over kronologien i en sak.