SANDS' digitale tjenester

Innovasjon innen teknologi åpner for helt nye løsninger på problemer vi ikke har kunnet løse før. Det kan effektivisere eksisterende oppgaver som frigjør tid til å skape mer verdi for våre klienter. Teknologi øker kvaliteten på arbeidet vi gjør og tjenestene vi tilbyr. I SANDS er vi opptatt av å utnytte nye teknologiske muligheter smart. Det betyr at vi er nysgjerrig på ny teknologi og har en lav terskel for å teste nye teknologiske innovasjoner med mål om at teknologien skal øke verdien for våre klienter.

SANDS har tatt i bruk mange digitale verktøy og tjenester internt, og vi tilbyr en rekke digitale tjenester til våre klienter. Mange av våre digitale tjenester er tilgjengelige gjennom vår klientportal mySANDS.

Ta kontakt om du vil ha mer informasjon om våre digitale tjenester.