Full seier i Høyesterett

Gratulerer til de private barnehagene i Fredrikstad. Høyesterett har gitt disse full seier etter tap i tingretten og lagmannsretten. Vi er glade for at vi fikk muligheten til å føre saken for barnehagene i Høyesterett.  Vi takker for godt samarbeid med Private Barnehagers Landsforbund som erklærte partshjelp for Høyesterett.

Advokat Morten Steenstrup som førte saken for Høyesterett sier følgende: 

Denne dommen er meget viktig for fremtiden til private barnehager. Den fastslår det  grunnleggende kravet om at det skal være økonomisk likebehandling mellom offentlige og private barnehager. Dette innebærer at de private barnehagene skal sikres den samme offentlige finansieringen per oppholdstime som kommunale barnehager får. Den økonomiske likebehandlingen tar derfor utgangspunkt i kommunens finansering av egne barnehager. Fredrikstad kommunes vedtak om tilskudd for årene 2014 og 2015 er nå kjent ugyldig. Det betyr at kommunen nå må fatte nye vedtak i tråd med de retningslinjer Høyesterett har gitt.

Denne dommen vil være meget viktig for private barnehager over hele landet og den vil gi viktig veiledning for kommunene.

 Her kan du lese dommen.