Hilde Lund inn som Special Counsel i SANDS

Det er svært gledelig å kunne ønske Hilde Lund velkommen til SANDS. Hilde kommer fra Regjeringsadvokaten hvor hun har vært i 9 år. Hilde er en meget erfaren rådgiver og prosedyreadvokat, som har prosedert en rekke små og store saker innen forskjellige fagområder. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2016, og har tidligere vært advokat i Wikborg Rein og dommerfullmektig ved Oslo tingrett.

Hilde har også betydelig erfaring med forhandlinger/meklinger, både som representant for klient og som mekler. Hun ble oppnevnt til særskilt mekler hos Riksmekleren i juni 2019, og har etter det bistått Riksmekleren som medmekler i frontfagsoppgjøret i 2020, 2021 og nå nylig i 2022. I tillegg har hun ledet flere andre meklinger.

- SANDS har lang tradisjon som et sterkt prosedyrefirma, og konfliktløsning og prosedyre er viktige satsningsområder også fremover. Hilde vil med sin tunge faglige bakgrunn styrke vår posisjon ytterligere innenfor dette området. Hun har i tillegg personlige egenskaper som vi i SANDS verdsetter høyt. Vi ser frem til å få henne som ny kollega fra 1. mai, sier Oddbjørn Slinning, managing partner i SANDS.