Ny plikt til å utarbeide bærekraftsrapportering

I tråd med EUs bærekraftsdirektiv har finansdepartementet foreslått nye regler om bærekraftsrapportering for norske selskaper. Plikten til bærekraftsrapportering skal etter planen innføres trinnvis for ulike typer selskap etter følgende modell:

  1. Rapporteringsplikt fra og med 2025:
    • Banker, forsikringsforetak og noterte foretak med over 500 ansatte (forutsatt at selskapene også anses som «store foretak» etter definisjonen i regnskapsdirektivet
  2. Rapporteringsplikt fra og med 2026:
    • Alle store foretak (etter definisjonen i regnskapsdirektivet)
  3. Rapporteringsplikt fra og med 2027:
    • Små og mellomstore noterte foretak (som dog vil være underlagt noe enklere rapporteringsplikter)

Selv om det i dag allerede eksisterer enkelte rapporteringsplikter om bærekraft, innebærer det nye bærekraftsdirektivet langt mer detaljerte rapporteringskrav. I tillegg vil flere selskaper omfattes av rapporteringspliktene. 

Mer informasjon om bærekraftsdirektivet

5. januar 2023 trådte EUs bærekraftsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), i kraft. Formålet med direktivet er å legge til rette for omstilling til en bærekraftig økonomi i samsvar med EUs «Green Deal» og FNs bærekraftsmål.

SANDS Green

Det grønne skiftet angår hele næringslivet. Alt fra små, lokale familiebedrifter til store børsnoterte selskaper er allerede underlagt strenge regler, samtidig som de vil bli nødt til å tilpasse seg nye krav og reguleringer i de kommende årene. Dette skaper utfordringer, men byr også på store muligheter. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å yte verdifull rådgivning om hvordan bedrifter påvirkes av og bør innrette seg for å ta del i det grønne skiftet. Ta kontakt med en av våre spesialister innenfor din bransje for en samtale om hvordan vi kan bistå dere i dette viktige arbeidet.

På denne siden kan du finne informasjon om hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter i alle bransjer og næringer.