SANDS inngår samarbeid med AaFK Fortuna

SANDS har gått inn som ny partner i AaFK Fortuna i en felles satsing på like muligheter og toppfotball for kvinner i regionen. 

Maria Elena Kvalen, partner og advokat ved SANDS' Ålesund-kontor, er svært fornøyd med å ha inngått samarbeid med AaFK Fortuna. Maria er styreleder for AaFK Fortuna og brenner for fotballen. Hun har også en tidligere karriere som toppfotballspiller. Alt ligger derfor til rette for et godt samarbeid.

- Samfunnsansvar er en integrert del av virksomheten vår. Det ligger i selve advokatyrkets gjerning å fremme rett og hindre urett og på denne måte bidra til et velfungerende rettssystem. Som en tydelig samfunnsaktør er vi forventet å engasjere oss også utenfor vår eget virke. Å påta seg et samfunnsansvar handler nemlig ikke bare om å tilfredsstille markedets forventninger. Det innebærer en forpliktelse hvor vi som firma har et sant engasjement og et sterkt ønske om ansvarlig forretningsdrift med forankring i FNs bærekraftsmål. Under slagordet «Like muligheter» samarbeider SANDS med AaFK Fortuna for å gi ambisiøse jenter og kvinner samme muligheter til å satse på fotball som det finnes på gutte- og herresiden.

Også Kimy Fagermo, markeds- og arrangementsansvarlig i AaFK Fortuna, ser frem til samarbeidet.

- Dette er en viktig og bærekraftig signering som vil bety mye for mange i vårt område. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid med SANDS i årene som kommer! SANDS-logoen er nå godt synlig på alle våre jakker og overdeler i klubbkolleksjonen.