Hvordan vil vi i SANDS jobbe med Åpenhetsloven fremover?

SANDS har over mange år arbeidet etter de samme prinsipper som har blitt lovfestet gjennom åpenhetsloven. Resultatet av våre undersøkelser under åpenhetsloven viser at arbeidet har vært både riktig og viktig.

SANDS vil kontinuerlig fortsette arbeidet med fokus på hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, både i og utenfor vår virksomhet.