Etterlevelse av åpenhetsloven

For SANDS er det viktig å bidra til en bærekraftig utvikling og ta et tydelig samfunnsansvar ved å ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Nedenfor kan du lese mer om hva SANDS gjør for å bidra i dette arbeidet.