Bli kjent med Hege Birkeland Ersdal

Prosedyre har alltid vært en viktig del av SANDS og vi fører flere saker enn de fleste. I skranken står advokatene i frontlinjen for sine klienters sak. Hva brenner de for disse menneskene som har valgt prosedyre som sin yrkesvei?

Hege Birkeland Ersdal leder SANDS' prosedyreavdeling, og er opptatt av å ivareta menneskene som står i svært utfordrende situasjoner.

Som prosedyreadvokat møter man ofte mennesker som på vegne av seg selv eller selskaper de er tilknyttet er i en sårbar eller vanskelig situasjon. Hege er opptatt av at disse må ivaretas også på det menneskelige plan. Hun fastholder at man helt fint kan være tøff og tydelig, samtidig som man er hyggelig og blid i retten.

– I retten møter vi ofte mennesker i krise og de befinner seg på en arena som er fullstendig ukjent for dem. Selv om vi selv opplever å være på hjemmebane, er det viktig å skape trygghet for partene i en uvant situasjon. Dette skaper grunnlag for å belyse saken på en god og dekkende måte, avslutter Hege.

Hege er spesialist på tvisteløsning innen sivilprosess. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2007 og prosederer for alle instanser. Hege håndterer løpende rettssaker innenfor en rekke fagområder, så som eksempelvis tvistesaker knyttet til eiendom, erstatning og kommersielle kontrakter. Hun har også omfattende erfaring fra flere av de historisk største sakene i Norge om økonomisk kriminalitet.

– Man er ikke nødvendigvis en god prosedyreadvokat om man med hard fremtoning skaper dårlig stemning og samarbeidsklima i rettssalen. Man kan fint være en hardtslående prosedyreadvokat med sterke og tydelige budskap, selv om man behandler de involverte aktørene med respekt, bidrar til god stemning og legger til rette for et godt samarbeid. Det gjør etter min erfaring gjennomføringen av rettssaken bedre for alle involverte. Stemningen påvirker grunnlaget for gode forklaringer og sikrer sakens opplysning og rettens grunnlag for avgjørelse. Uansett hvor uenige man er i sak, bør budskapet presenteres på en saklig overbevisende og respektfull måte, og man kan mellom slagene være både hyggelig og blid – også i rettssalen, sier Hege.