Brenner for faget

- Prosedyre er viktig for SANDS. Vi har et kjerneteam på partnernivå med 13-14 stykker som nesten kun jobber prosedyre og hele 13 advokater som har møterett i Høyesterett. sier Morten Steenstrup som leder SANDS' satsing på sivilprosesser.

- Prosedyre er et eget fag der vi oppleves som meget sterke. Men det er bredden og fagligheten som preger hvordan vi tenker prosedyre i SANDS. Vi skreddersyr team med erfarne prosedyreadvokater og fageksperter, og setter dem opp i en solid prosjektstyringsmodell.

SANDS prosederte hele 200 saker i fjor. Firmaet har etterhvert fremstått med mange spennende, store og internasjonale saker for alt fra internasjonale oljeselskaper og transportselskaper til meget komplekse økokrimsaker. Med 150 advokater er SANDS et av en håndfull advokatfirmaer som kan håndtere de mest komplekse forretningsjuridiske sakene – fra kontraktsinngåelser til konfliktløsing.

- Saker i dag er ofte langt mer komplekse og kostbare enn da vi startet opp for nesten tre tiår siden. Samtidig er alt mye mer profesjonelt. Det er et mye større skille i dag mellom advokatfirmaer som er rigget til å ta de store forretningsjuridiske sakene, og de som ikke er det.

Med så mange advokater med møterett i Høyesterett er SANDS med på mange viktige prinsipielle avgjørelser som driver norsk juss videre.

- Det er selvsagt en stor gulrot som gjør det enklere for oss å tiltrekke oss de virkelig gode advokatene. Vi har et spennende prosjekt her i SANDS med et meget sterkt prosedyreteam som fortsetter å vokse, sier grunnlegger Morten Steenstrup.

Det Steenstrup mener skiller SANDS mest fra andre firmaer er en forståelse av at det i dag ikke er tilstrekkelig å bare være gode på prosedyre.

- Du må også kunne faget. Når vi stiller i retten innen IPR, entreprise eller aksjer må vi ha folk som kan disse fagområdene inngående. Vi bygger derfor smidige team rundt én fagspesialist og én prosedyrespesialist, sier Steenstrup.

- Det er moro for oss og kostnadsbesparende for alle. Dette er vår måte å gjøre det på.

Sakene du husker bedre enn andre
I 2001 ble Steenstrup kontaktet av Jens Evensen Senior, den politiske giganten som fremforhandlet det norske oljeeventyret. Havbruksministeren var sammen med sin sønn Jens Evensen Jr. blitt stevnet av en annen sønn, Even, som mente broren hadde mottatt aksjer han ikke hadde krav på fra faren.

- Jeg var utrolig stolt da jeg møtte Jens Evensen første gang i 2001. Det var fantastisk å kunne få representere en slik størrelse.

- Heldigvis for familien gikk saken lenge under radaren fordi domstolene behandlet den diskret. Du kan jo tenke deg forsidene hvis pressen hadde fått snusen i det: ”Havbruksministeren saksøkt av sin sønn!”.

Evensen Sr. vant saken. I 2011, noen år etter Evensens død, sprakk saken også i offentligheten på bakgrunn av legepapirer som viste at Evensen Sr. hadde vært dement. Da saken skulle opp i lagmannsretten fikk Steenstrup endelig vite hvorfor Evensen egentlig hadde valgt ham som advokat ti år tidligere. 

- Evensen Jr. kom bort til meg med Billedbladet NÅ fra 1975, sier Steenstrup.

Hele forsiden var et bilde av Jens Evensen Sr. og overskriften ”AP-ministeren som er mangemillionær”. Det var fem sider inne i bladet med detaljbeskrivelser av alt som Jens Evensen Sr. eide.

-”Dette er grunnen til at pappa valgte deg”, sa Evensen Jr. Det var jeg som hadde skrevet saken. Jeg var gravejournalist ved siden av studiene.

Artikkelen hadde plaget havbruksministeren. Men han hadde vært imponert over at noen hadde funnet ut alt i en tid da de fysisk måtte dykke ned i handelsregistre for å sette sammen saken. 

Schrøder VS advokaten
I februar 2007 ble Steenstrup kontaktet av avdøde skipsreder Ole Schrøders familie. Schrøders advokat hadde rett før rederen døde fått overført to tredjedeler av aksjene i familieselskapet til seg selv. Det var starten på en ni år lang arvekamp som var forsidestoff hele veien.

I mars 2011 ble advokaten i lagmannsretten dømt til å tilbakelevere aksjene i selskapet som han rettsstridig hadde tilegnet seg. Da advokaten ikke kunne tilbakebetale utbytte og dekke saksomkostningene, ble advokatfirmaet hans saksøkt. Høyesterett slo fast at advokatfirmaet hadde arbeidsgiveransvar for sin partner, og Lagmannsretten tilkjente Schrøder-barna totalt 25 millioner kroner. Kjennelsen ble opprettholdt av Høyesterett i 2016. Familien har fått tilbake familieselskapet og fått erstattet tapet de ble påført med 25 millioner kroner.

- Det er moro med store sivile saker med stor oppmerksomhet som går veien, sier Steenstrup.