Fisken sover ikke

Fiskeri- og oppdrettsnæringene stormer videre. Samtidig øker behovet for advokater som forstår at fisken verken sover eller venter på at konsesjonene skal tikke gjennom. -Vi vet hvordan dette fungerer fordi vi er tilstede langs hele kysten og jobber på samme klokke som resten av næringen – altså den som tikker absolutt hele døgnet, sier Ole-Martin Andreassen, leder for landets største og mest tilstedeværende advokatfirma for fiskeri og oppdrett.

Fiskeri og oppdrett har revitalisert den norske kysten. Det skal omsettes norsk sjømat for om lag 100 milliarder kroner i 2017. Selv de mindre bedriftene langs kysten er blitt store virksomheter i nasjonal målestokk, og er navet i komplekse verdikjeder med drøsser av underleverandører.

- Fiske er et gjennomregulert felt der du må ha konsesjon for å drive næring, sier Ole-Martin Andreassen.

Sjømatnæringen er spesiell på andre måter også. Det ene er at folk aldri slutter å jobbe.

- Fisk sover ikke. I fiskeri og oppdrett ruller det døgnet rundt. Folk jobber beinhardt og forventer at rådgiverne deres ruller med, sier han.

- Det særegne med SANDS er at vi til de grader er tilstede der næringene holder til - vi er praktisk talt oppi båten. Vi er skalert til å levere råd og jus til hele verdikjeden akkurat når det trengs, sier Andreassen.

KYSTADVOKATER. Ole-Martin Andreassen sitter i et møterom på SANDS’ Tromsø-kontor. Han begynte karrieren som advokat og partner ved PwCs kontor i byen. Da Enron-skandalen veltet store deler av den regnskapsdrevne advokatbransjen i 2002, tok han med seg de rundt 10 advokatene over i det som ble SANDS’ Nord-Norge-kontor. SANDS hadde allerede den gang ambisjoner om å bygge nasjonale fagmiljøer med regional tilstedeværelse.

- Når du driver med forretningsjus i Tromsø er det naturlig at du innretter deg mot sjømat. Jeg hadde dessuten bestandig hatt interesse for klassisk fiskeri. Etter hvert som oppdrettsnæringen kom seilende var det naturlig å se også den veien, sier Andreassen, som skrev sin hovedfagsoppgave om oppdrettskonsesjoner.

Det var god timing da oppdrettsnæringen rundt årtusenskiftet rundet et hjørne og skjøt fart etter en lang rekke opp- og nedturer på 80- og 90-tallet. Samtidig med veksten kom nye behov for juridisk bistand.

NYE REGLER, NYE ADVOKATER. For fiskeribransjen har de offentligrettslige kravene til næringsaktørene blitt stadig mer omfattende. Virksomhetene er blitt langt større og driften dyrere. Da øker også etterspørselen etter forretningsjuridiske tjenester, forklarer Andreassen:

- Man ser nå at god juridisk rådgivning er helt nødvendig for å unngå utfordringer og tvister, men også at det er verdiskapende i seg selv. Man fatter flere gode valg når man har god bistand. Det kan være en skipsbyggingskontrakt man kanskje gjorde selv før, men hvor verdiene nå er blitt så store at man ved å gjøre de riktige kontraktsmessige grepene kan skape verdier og minimere risikoen for tap.

Både fiske og oppdrett har gjennomgått en strukturering og profesjonalisering.

- Særlig er det skjedd store omveltninger innen oppdrett - som først bare var en binæring til fiskere og bønder i distriktene. Det er gått fra mange små til flere store regionalt og lokalt eide selskaper, der selv de minste omsetter for 100 millioner kroner i året, sier Andreassen.

I tillegg er det blitt langt større fokus på at disse næringene på forskjellige måter forvalter felleskapets verdier.

- I sum er de regulatoriske kravene til hvordan man driver virksomheten blitt langt strengere. Der står selvsagt jusen og forretningsadvokaten sentralt.

PRAGMATISK FISKE. Tromsø, Senja, Bodø og Båtsfjord. Overalt bygges det opp privat egenkapital i distriktene, etter at nettopp dette lenge var en akilleshæl.

- Det bygges og er en veldig optimisme ute i regionene fordi næringslivet går godt. Det er artig å få være med på. Og det kan vi være fordi SANDS er helt unikt posisjonert til å bistå, sier Andreassen.

Da Andreassen kom inn i et nasjonalt firma fikk han ansvaret for å bygge opp avdelingen nasjonalt. SANDS hadde allerede et kontor i Trondheim. Bergen ble et ressursmessig tyngdepunkt. Og med kontorer også i Ålesund og Tromsø kunne SANDS med tyngde si at de var sentralt tilstedeværende i alle regioner der fiskeri og oppdrett er viktig. SANDS er seniortunge, med 12 partnere langs kysten som jobber dedikert med fiskeri og oppdrett.

- I bunn ligger selvsagt at vi skal ha god faglig kompetanse på et nasjonalt nivå. Men det som i enda større grad skiller oss fra andre advokater er spørsmålet vi alltid stiller klienten: ”Ja, men hva kan vi få ut av dette kommersielt?”, sier Andreassen.

I fiske og oppdrett innebærer svaret på dette spørsmålet en høy grad av pragmatisme. For eksempel at det ikke alltid lønner seg å kjempe de rettslige slagene selv om en har jusen på sin side.

- Man skal forholde seg til vedtaket fra forvaltningen, fordi lodda ellers er borte fra kysten innen klagen kommer opp.

Slik pragmatisme fordrer at man kjenner de underliggende bransjene inngående. Om advokatene bistår et rederi eller en fiskekjøper eller en leverandør, er det forskjellig bransjemessig logikk som ligger bak lønnsomhet og risiko.

- Vi har kolleger i SANDS som hver for seg er ledende eksperter på alle leddene innen både fiskeri og oppdrett, og som kjenner tannhjulene fra innsiden. Vår størrelse og geografiske tilstedeværelse er et stort konkurransefortrinn for klientene våre.

TIL STEDE. SANDS jobber bredt innen fiskeri og oppdrett. De dekker alt fra kamp til å få tillatelser til politisk lobbyvirksomhet. Også dette springer ut av å være til stede der næringen utvikles.

- Det er en side av dette at vi har et profesjonelt forhold til saksbehandlere i forvaltningsorganene, og til dels på politisk nivå i departementene. I den forstand at vi godt kjenner til beslutningstagerne og prosesser og slik vet når vi skal ta kontakt med B først og ikke A, sier Andreassen.

Advokaten sier det føles som et privilegium å hjelpe en nasjonal næring med historiske røtter å på ny bli en bærebjelke i norsk økonomi. Veksttrendene i bransjen vil forsterkes, med ytterligere profesjonalisering og strukturering i sikte. Dermed vil også etterspørselen etter mer spesialisert juridisk kompetanse stige.

Og i bunn av fiskeri- og oppdrettsnæringene ligger alltid livet ved havet og forholdet mellom menneskene som jobber med det.

- Slik du ikke kan gå til fastlegen med alt, vil folk her ute i enda større grad innse at en advokat ikke er en advokat. Det er seniorkompetanse man er på jakt etter, folk som kan sakene sine og tar telefonen når den ringer, sier Andreassen.

- For fisken sover som sagt ikke.