I samme båt som klientene

Energi, shipping og offshore er Norges fortid, nåtid og fremtid. Hver for seg og sammen utgjør disse sektorene SANDS’ kjerneindustrier.

- Det oppstod en historisk sjanse til å lage noe nytt i denne sektoren som ville vært vanskelig for bare et tiår siden. Den muligheten har vi grepet, sier leder for Energi, Shipping & Offshore i SANDS, Lars Berge Andersen.

I flere hundre år har skipsfarten vært måten nordmenn får impulser fra verden. Og der det er en skipsreder, er det gjerne en advokat. Forholdet dem imellom har vært regulert av hevdvunnen tillit, tradisjon og historiske bånd seige som råolje.

I kjølvannet av oljenedturen, med påfølgende global nedtur i shipping og særlig offshore, bygget SANDS opp en motsyklisk satsning innen disse industriområdene. At SANDS på få år har klatret opp på pallen i en tradisjonsrik bransje skyldes først og fremst at de har greid å samle de største faglige talentene i sin generasjon, men også hvilken vei vindkastene i internasjonal økonomi har drevet norsk shipping og offshore.

- I lys av de store skjelvene som bransjen har vært gjennom handler det om å forstå bransjen og tilby det de har behov for på deres egne premisser, og ikke omvendt, sier Lars Berge Andersen.

Industriell erfaring og internasjonal forståelse. Advokatbransjen begynte å vende om på gammel kultur rundt årtusenskiftet, omtrent på den tiden Lars Berge Andersen begynte karrieren som shippingadvokat i Wikborg Rein. Wikborg Rein har i en årrekke vært landets ledende miljø for shipping og sjørett og en glimrende skole for nyutdannede advokater. Andersen dro med firmaet og klientene ut i verden, først til London, og deretter for å drive firmaets kontor i Kina i fire år. I 2011 gikk han over i offshore og ble Head of Legal i Aker Solutions, og senere juridisk direktør i MHWirth - der han også var stabssjef og derfor fungerte i de operative indre gemakker.

- Å være på den industrielle siden av bordet lar deg forstå bransjen og behovene den har. Jeg så jeg kunne bidra med nye tanker om hva bransjen trengte fra advokatsiden, og begynte å klø etter å bruke denne kunnskapen til å bygge noe nytt, sier Andersen.

Det var ikke gitt hvor han kunne få jobbe så dynamisk med feltet som han ønsket.

- Det er mulig jeg var på utkikk etter et firma som kanskje ikke eksisterte enda.

Har nye tanker. Advokatfirmaene har til dels gjort ting på «gamlemåten». Satt på spissen har de store advokatfirmaene deltatt i klientmøter med unødvendig store team og besvart spørsmål med grundige tyvesiders notater. Dette er elementer som har fått Advokatforeningen til å diskutere om bransjen oppleves for pekuniær.

Finanskrisen var en flodbølge. Varehandelen stupte. Shipping og offshore er bransjer med regelmessig overkapasitet fordi alle handler skip og rigger i gode tider når det også er enkelt å få finansiering. Shipping var den første bransjen som snublet da folk ikke lenger kjøpte joggesko fra Kina. Fra 2008 og 2009 gikk mye shippingpenger over til offshore, som selv opplevde en enorm korreksjon da oljeprisen begynte å falle dramatisk i 2014. Andersen satt på denne tiden i Aker og fulgte med:

- Det var en omveltning som resulterte i en storstilt utskiftning av management, inntreden av en ny generasjon ledere og langt slankere organisasjoner, forteller han.

Et operasjonelt generasjonsskifte gir i seg selv store muligheter for nye allianser. I tillegg var det kommet nye eksterne aktører på banen. Da det hadde tørket inn med kapital fra bankene, kom det inn meglere som tilbød andre finansieringsløsninger som obligasjonslån og sale-/leaseback. Dette var også folk som ikke nødvendigvis følte seg bundet til gamle klient-advokat-forhold.

- Det var med ett blitt plass til nye rådgivere og ny mobilitet, sier Andersen.

I tillegg jobbet mange selskap og rederier på en annen måte med jussen enn tidligere, med egne ansatte advokater internt på huset. Det var ikke lenger det gamle ’volumarbeidet’ med mye fullmektigbistand de primært var ute etter fra advokatfirmaene. Den nye generasjonen av redere, ledere, meglere og verft var først og fremst ute etter en god faglig kontakt med kommersiell forståelse som de kan ringe når som helst for å avstemme posisjoner og problemstillinger med. Nøkkelen er gode, konkrete råd som passer inn i den kommersielle virkeligheten.

- Det var en følelse av at gamle sannheter sto for fall og at man kunne få noe nytt til å skje i forholdet mellom klienten og advokaten, sier Andersen.

Altso sprach Ravnaas. Det var da tidligere partner Ernst Ravnaas i SANDS først ringte til Andersen. SANDS, med få tradisjoner innen shipping og offshore, var i ferd med å ta seg opp i tårnsuiten av norske advokatfirmaer ved å tilby et moderne syn på hvordan advokater yter sine tjenester.

- Skulle vi ikke bli en reell utfordrer her? spurte Ernst. Han sa alle de rette tingene. At ingenting er som det har vært og at det er topptunge ekspertråd klienten vil ha. At klienter i bransjer i stor omstilling trenger begripelige råd fra smidige team i formater som gir mest mulig mening for pengene. Det var den spenstigste satsingen jeg hadde hørt om, sier Andersen.

De forstod at de for å utfordre ikke kunne bygge fra bar bakke. De hadde ikke 20 år å avse til det. De måtte innta en posisjon med ledende fagkunnskap helt fra starten.

- Vi visste at hvis vi greide å rekruttere «mellomleddet» - de som akkurat nå er på sitt beste men enda ikke i den eldre garde - så kan vi utfordre fra en gunstig posisjon, sier Andersen.

Andersen fikk med seg Marit Kirkhusmo og briten Guy Leonard om bord. Til sammen representerer de tung nasjonal og internasjonal kompetanse fra shipping og offshore, inkludert unik industriell erfaring.

Shippingadvokat 2.0. SANDS forsøker å skille seg ut ved sin måte å jobbe på og hvordan de formidler sin kompetanse til en bransje i omstilling.

- Vi skiller oss nok fra mange andre i bransjen ved at alle partnerne vi rekrutterer helst skal ha industriell og internasjonal erfaring og dermed kjenne de uformelle strukturene, de globale aspektene og ha en god forståelse av hvilke problemer som kan oppstå. Det gjør at vi kan jobbe slik markedet vil vi skal jobbe, sier Lars Berge Andersen.

- Det er ikke plass til påfugler i en bransje i omstilling. Vi er mest opptatt av å være en pålitelig rådgiver.

Shipping og offshore har vært innom noen mørke steder det siste tiåret. Men begge er på bedringens vei og vil fortsatt prege norsk økonomi i overskuelig fremtid.

-Inntil et lyst hode finner en ny måte å frakte varer mellom kontinenter på kommer vi til å ha shipping i en eller annen form, sier Slinning. I tillegg har nye sektorer åpnet seg, slik som offshore vind-prosjekter, offshore fiskeoppdrett og seabed mining. Den tiden vi lever i har blitt kalt «havets århundre».

Som bransje er shipping og offshore fortsatt relativt liten, med store verdier og relativt få aktører. Som segment i advokatbransjen er den enda mindre, høyt spesialisert og veldig internasjonal. Rollen som utfordrer ligger derfor langt fremme i SANDS’ DNA.  

- Vi er topptunge og opptatt av at prisingen vår i kombinasjon med stor faglig innsikt og tilgjengelighet skal være attraktiv og gi klienter i omstilling noen fordeler. Lønnsomheten vår kommer av seg selv dersom vi er gode, løsningsorienterte og har det gøy og interessant på jobb, sier Andersen.