Sjømatpodden

Sjømatpodden er et samarbeidsprosjekt mellom advokatfirmaet SANDS og Sjømatbedriftene. Podkasten er for deg som ønsker å følge med på reguleringen av fiskeri, havbruk og fiskeindustri. Vi vil snakke om nytt regelverk og drøfte aktuelle problemstillinger for hele sjømatnæringen. Podkasten ledes av Gita Simonsen og partner i SANDS Halfdan Mellbye. Halfdan er ekspert på reguleringen av sjømatnæringen, og har jobbet som advokat for næringen i over 30 år. Podkasten vil ha aktuelle gjester fra næringen.

19.01.2021

ILA og sykdomsbekjempelse i havbruksnæringen

I vår første episode kommenterer vi høringsforslaget om bekjempelse av ILA. Vi gir en oversikt over reguleringen av fiskesykdommer, forklarer samspillet mellom oppdrettere, fiskehelsetjeneste og myndigheter og presenterer dagens reguleringstiltak for ILA. Vi forklarer også hva næringen inviteres til å ta stilling til i høringsrunden som har frist 5. februar.

15.01.2021

Trailer Sjømatpodden