SANDS' prosedyredag

Ønsker du å få et unikt innblikk i hvordan fremtiden kan se ut for deg som ønsker å jobbe som forretningsadvokat?

SANDS’ prosedyredag er et faglig og sosialt arrangement hvor studenter på 3. – 5. studieår samt traineer som har vært, er, eller skal være en del av SANDS’ traineeprogram, deltar.

Dagen starter med at en erfaren prosedyreadvokat og partner fra SANDS holder innlegg om et utvalgt tema innen rettergang. Den faglige delen av dagen består i hovedsak av en fiktiv og uformell rettssak i Oslo tingrett. Hvert lag får veiledning av erfarne advokater som gir løpende tilbakemeldinger i forkant av rettssaken. Under og etter selve rettssaken får du løpende oppfølging og nyttige tips.

Vi avslutter dagen med en hyggelig middag hvor dommere, veiledere og øvrige medarbeidere deltar.

SANDS’ prosedyredag er en god mulighet til å bli kjent med SANDS, skape nye kontakter, og kanskje viktigst: få unik erfaring i hvordan det er å prosedere en rettssak.

Bilde fra Prosedyredagen 2023