Myndighetskontakt

Flere av våre advokater arbeider i spenningsfeltet mellom juss og myndighet til daglig, både overfor de regulatoriske myndigheter, direktorater, departement, regjering og storting. Advokatene kjenner myndighetene og myndighetsprosessene på ulike nivåer i forvaltningshierarkiet. Med solid bakgrunn i politiske posisjoner nasjonalt, både på storting og i regjeringsapparatet, har flere av våre advokater kunnskapen og nettverket som er nødvendig for å kunne være til hjelp i saker og på områder som inneholder elementer av både rettsregler og mer politisk pregede eller skjønnsmessige overveielser. Slik er situasjonen ofte i møte med offentlig sektor.

Våre klienter får råd for tilrettelegging av informasjon og kontakt med ulike myndighetsorgan. Vi gir råd med bakgrunn i reglene som gjelder offentlig forvaltning. Vi har også erfaring med prosesser for å tilrettelegge forvaltningsvedtak på både lokalt, regionalt og sentralt plan. Dette kan være innspill i reguleringssaker, konsesjoner og samspill med myndighetene. Vi bidrar også til høringsinnspill i tilknytning til lov- og forskriftsprosesser.

Vi bistår med:

  • Analyse
  • Strategi
  • Rådgivning
  • Høringsuttalelser

 

Relaterte artikler