Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner. Ved tildelingen av disse kontraktene er det både for oppdragsgivere og leverandører avgjørende å kunne støtte seg på kompetente juridiske rådgivere. Regelverket om offentlige anskaffelser er i endring, og riktig juridisk ekspertise kan være nøkkelen til å unngå høye erstatningskrav eller til å få tildelt en kritisk kontrakt.

They always take a business approach to legal issues. Our experience is that the team is solution-oriented and to-the-point. In addition to knowing the law inside out, the team has solid knowledge of the industry’s dynamics and challenges and is therefore a valuable adviser.

- Klient, Legal 500, 2020

SANDS har et av markedets ledende fagmiljøer innen rettsområdet offentlige anskaffelser. Med sterke fagmiljøer innen alle de forretningsjuridiske disiplinene og bred nasjonal tilstedeværelse, har vi en unik posisjon for å kunne gi juridisk velfunderte og løsningsorienterte råd til våre klienter.

Hva kan vi bidra med?

SANDS bistår leverandører og oppdragsgivere, i og utenfor konfliktsituasjoner. Våre advokater har lang erfaring med å optimalisere anskaffelsesprosesser, og nødvendig kunnskap til å forberede forretningsmessig gode og rettslig trygge beslutninger. Vi tilbyr bistand i alle ledd av en anskaffelse, fra behovskartlegging og planlegging til tildeling og eventuell tvisteløsning.

Vi bistår også leverandører med å vurdere konkurransegrunnlag, utforme tilbud, ved forhandlinger og ved eventuelle rettslige skritt for å sikre kontrakten eller kompenseres for tap.

Våre advokater avholder jevnlig kurs og seminarer om offentlige anskaffelser. Kursopplegg kan også skreddersys til en virksomhet, sektor eller til avgrensede problemstillinger.

Anskaffelsesretten grenser blant annet mot forvaltningsrett, entrepriserett og konkurranserett. SANDS kan tilby meget sterk kompetanse også innenfor disse fagområdene. Vi kan også trekke på et av landets fremste kompetansemiljøer innenfor anti-korrupsjon, granskning og økonomiske straffesaker.

Relaterte artikler