Anne-Lovise  Christensen Nybakk

Anne-Lovise Christensen Nybakk

Advokat

Anne-Lovise Christensen Nybakk er advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Bergen og er tilknyttet firmaets avdeling for entrepriserett.

Anne-Lovise fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved universitetet i Bergen våren 2017. Gjennom valgfag og masteroppgave spesialiserte hun seg innen selskapsrett og skatterett. Masteroppgaven hadde tittelen: «Omgrepet «virkelig verdi» ved aksjeinnløysing – med særleg vekt på aksjelova §§ 4-24 og 4-25». 

Under studietiden var Anne-Lovise ansatt ved Universitetet i Bergen som arbeidsgruppeleder i tre år, der hun underviste i fagene forvaltningsrett, erstatningsrett, tingsrett og norske og internasjonale rettslige institusjoner. Anne-Lovise hadde også ett traineeopphold ved et annet advokatkontor i Bergen.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 53
M: +47 480 16 620
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Andersen Tørfoss
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017