Entreprise

SANDS er et av landets største og tyngste miljøer for entrepriserett. Våre erfarne advokater arbeider med store nasjonale, internasjonale og lokale prosjekter innen bygg og anlegg. Firmaet bidrar også til å utvikle norsk entrepriserett gjennom etablering og deltagelse i fora om blant annet digitalisering i byggeprosessen.

The team is made up of people with different skills who complement each other very well. They are forward-thinking and aggressive and are able to combine their legal skills with a great understanding of the purpose and function of construction projects.

- Klient, Legal 500, 2024

Våre advokater har fokus på hele livssyklusen i et entrepriseprosjekt. Gjennom langvarige klientforhold og ved å gå inn prosjektene så tidlig som mulig, unngår man konflikter senere. Dette sparer klientene for «blod, svette og penger» i sluttfasen. Med kontorer i alle Norges største byer er SANDS både en nasjonal og en lokalt forankret partner i alt fra store OPS-prosjekter, som jernbane- og veianlegg, bruer og tunneler, til signalprosjekter som Barcode, Holmestrand stasjon og Nasjonalmuseet. Vi er til enhver tid involvert som rådgiver i flere av landets største utbygginger, bl.a. sykehus, flyplasser, skoler, kjøpesentre og hoteller, men også annen næringsutbygging og diverse boligprosjekter.

Slik jobber vi i SANDS

Entreprise er et komplekst juridisk felt i rivende utvikling med høyt potensial for fordyrende konflikter. Gjennom tilrettelegging og tydelige avtaler i hele prosjektets livsløp, kan man unngå konflikter og forenkle det videre arbeidet. Vår erfaring er at dette gir store besparelser i sluttfasen.

SANDS’ entrepriseteam består av 40 advokater hvor flere har vært sentrale i utviklingen og moderniseringen av norsk entrepriserett de senere år. Gruppen ledes av Alf Johan Knag.

SANDS’ advokater arbeider blant annet med dette:

Infrastruktur

Det gjøres enorme investeringer i vei, jernbane og vann- og avløp. Blant annet vil mange gamle vann- og avløpssystemer måtte byttes ut og oppgraderes, som oftest finansiert av kommunale gebyrer. SANDS har tung erfaring med store OPS-prosjekter innen nasjonal og kommunal infrastruktur (veier og formålsbygg). Vi skreddersyr kontrakter og deltar aktivt i utviklingen av nye kontraktsformer og digitaliserte prosesser.

Tradisjonell entreprise

Vår bistand omfatter næringsbygg, boligprosjekter samt ordinære bygg- og anleggsprosjekter i både statlig og privat regi der standard norske entreprisekontrakter gjør seg gjeldende.

Rådgivning

Flere av landets største rådgivningsfirmaer innen infrastruktur og tradisjonell entreprise er på SANDS’ klientliste. Vi bistår rådgivere som Norconsult og Rambøll i kontraktsforhandlinger, anbudsprosesser, mekling etc. fra start til slutt i et prosjekt. 

Arbeidsmiljø & HMS

Norske myndigheter stiller høye krav til arbeidsgiverne når det gjelder arbeidsmiljø og HMS. Våre advokater bistår klienten i arbeidet med å sikre at lovverket overholdes og  bistår med sin kompetanse innen tvisteløsning ved en eventuell konflikt.

Internasjonale selskaper

SANDS har utviklet en spesialtjeneste for store internasjonale aktører som ønsker å ta en posisjon i det norske markedet. Vi bistår med etablering i Norge (selskapsetablering og ansettelser), vurdering av entrepriseavtaler, samarbeidsavtaler, anbudsbistand, kontraktsforhandlinger, gjennomføring og sluttoppgjør. 

Krybbe til grav-modellen
SANDS har utviklet et one-stop-shopping-konsept som ivaretar de ulike behovene klientene har fra fra start til slutt i et prosjekt. Konseptet omfatter alt fra kontraktinngåelse og forhandlinger til konfliktløsning og sluttoppgjør. Det inkluderer også alle tilgrensende problemstillinger som offentlige anskaffelser, tillatelser, plan- og bygningslovgivningen og naboforhold.

Sertifiserte meklere - kostnadseffektiv konfliktløsing
SANDS er ikke kun spesialisert på prosedyre, men har også betydelig meklingskompetanse. Vi har flere sertifiserte advokatmeklere som kan sikre mer kostnadseffektiv og hurtig konfliktløsning (se www.mekling.no for mer informasjon om dette). 

Dersom konflikten ikke lar seg løse gjennom mekling, har SANDS meget erfarne prosedyreadvokater som bistår ved sluttoppgjørsforhandlinger, voldgift og rettergang. 

Kortreist kompetanse
Det er vanskelig å overvurdere betydningen av lokal kunnskap i mange entrepriseprosjekter. SANDS’ advokater leverer «kortreiste» tjenester gjennom våre advokatkontorer i Oslo, Tønsberg, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Tor André Farsund Ulsted, partner i SANDS, er styreleder for Entrepriserettsforeningen i Bergen.

Kurs og utvikling
SANDS’ advokater bidrar aktivt til utviklingen av norsk entrepriserett gjennom utvikling av nye kontraktstyper og som pådriver i digitaliseringen av byggeprosesser. Denne kunnskapen deler vi gjerne med klientene våre.

SANDS står blant annet bak bloggen Byggejuss, landets eneste nyhetsblogg om entrepriserett. Her publiserer vi aktuelle nyhetssaker og gir oppdateringer om aktuelle juridiske problemstillinger. Våre lokalkontorer arrangerer også jevnlig "Forum for Bygg- og Anleggsrett".

Vi tilbyr også en rekke juridiske kurs til bygg- og anleggsbransjen og skreddersyr gjerne kurs for den enkelte bedrift. 

Relaterte artikler