Ulf H. Sørdal

Partner

 • Sørdal arbeider hovedsakelig med skatt og transaksjoner og har sin yrkesbakgrunn fra både skatteetaten og revisjonsselskap. Sørdal har arbeidet bredt med skatterettslige problemstillinger og har lang erfaring både med person- og selskapsbeskatning i Norge. I tillegg har han betydelig erfaring med arbeid på tvers av landegrenser og er anerkjent som en nasjonal ressurs innen prising av varer og tjenester i multinasjonale konsern. Det fremgår blant annet av referanser i Legal 500 der han har vært vurdert som «praktisk anlagt og løsningsorientert».

  Sørdal er hovedkontakt for det internasjonale skattenettverket (www.WTS.com) som består av firma fra ca. 100 land. Disse er spesialisert på skatt og behovet for lokale løsninger. Sørdal har en rekke norske kunder som har behov for bistand i skattespørsmål utenfor Norge, og samtidig er det mange internasjonale kunder som har behov for bistand i Norge. Ofte gjelder dette rapportering, men også planlegging og dialog eller tvister med myndighetene.

  Han har også spesialkompetanse innen i bransjene fiskeri/havbruk og shipping/offshore. Bransjeerfaring knyttet til disse næringene henger tett sammen med kundestrukturen og gjenspeiler erfaringen som han har etter 20 år som advokat for slike kunder. Det har også ført til at han har hatt en rekke styreverv i selskap som driver innenfor de bransjer som spesialiseringen angir. Bl.a. Ocean Pearl AS, Siem Offshore og Norfield AS.


  Transaksjoner som består av kjøp og salg av selskap og omstruktureringen i konsern er en stor del av hans arbeidsinnsats rettet mot. Selv om han er kjent for transaksjoner knyttet til fiskerikonsesjoner, har han og teamet i Bergen en rekke saker for næringsliv og offentlige instanser der det skal skje en transaksjon. Både i planleggingsfasen og ved gjennomføring av transaksjonene har Sørdal lang og solid erfaring.

  Han har prosedert en rekke prinsipielle skattesaker for domstolene for disse næringene og fører regulært saker for domstolene innen sitt spesialområde.

 • Spesialisering: Skatt, avgift og regnskap Transaksjoner – M&A
 • Utdanning
  Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1990
  Foretaksøkonom NHH, Norges Handelshøyskole, 1985
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss