Simon Gausvik Christiansen

Simon Gausvik Christiansen

Senioravokat (Permisjon)

Simon Christiansen er senioradvokat ved SANDS kontor i Tromsø. Han har bred forretningsjuridisk erfaring og arbeider primært med ulike former for kontraktsrett. Christiansen er tilknyttet firmaets faggruppe og markedsgruppe for eiendom og har blant annet spisskompetanse innenfor kontraktsutforming, kjøp og salg av eiendom, husleierett og entreprise. Han har også spesialkompetanse innenfor tvangsfullbyrdelse og tvangssalg.

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 12
M: +47 480 16 512
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anja Kristoffersen
Epost: akr@sands.no

Spesialisering:
Konfliktløsning og prosedyre
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap, 2008