Eiendom

SANDS er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor eiendom. Som et av Norges ledende juridiske miljøer på feltet bistår vi eiendomsbesittere, utviklere, investorer, syndikater, offentlige myndigheter, meglerhus, sameier og internasjonale aktører.

SANDS har en stor og dedikert gruppe av erfarne partnere og advokater som dekker alle rettsforhold tilknyttet fast eiendom, med hovedfokus på eiendomsutvikling, transaksjon, plan- og bygg/regulering, leiekontrakter, samt skatt og merverdiavgift.  

SANDS tilbyr stor faglig bredde, høy grad av målrettet partner-attention og unik lokal tilstedeværelse over hele landet som gjør oss til en attraktiv og stødig partner for stadig flere eiendomsaktører. Vår juridiske rådgivning kombineres med god markedsforståelse.

Faglig bredde

I tillegg har flere av våre advokater sterk kompetanse innenfor ekspropriasjons- og skjønnsjuss og lang erfaring med myndighetskontakt i forbindelse med reguleringsprosesser mv.

Vi bistår profesjonelle aktører innenfor alle deler av bransjen, enten det er eiendomsbesittere, utviklere, investorer, syndikater, offentlige myndigheter, meglerhus og internasjonale aktører. Vi bistår også eierseksjonssameier og borettslag  i forskjellige typer saker, fra seksjonering/stiftelse til løpende rådgivning og tvisteløsning.

SANDS har flere advokater med møterett for Høyesterett, med særlig tyngde innenfor fast eiendomsrettsforhold.

Lokal forankring

I SANDS får du høy grad av partner attention uansett hvor i landet du opererer.

SANDS er et nasjonalt firma med lokal forankring, unikt blant norske advokatkontorer med kontorer i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Tønsberg, foruten Oslo. For en lokal eiendomsaktør er det en klar fordel å ha noen som kjenner det lokale markedet og de øvrige aktørene godt. Fasilitering av avtaler og kontakter kan følges opp på en bedre måte. Uansett hvor i landet SANDS benyttes, vil klienten dra nytte av den spisskompetansen som finnes i vårt nasjonale firma.

Eksempler på rådgivning

 • Tilrettelegging og gjennomføring av salg av eiendom/eiendomsselskaper
 • Kjøpsbistand, due diligence, kontraktsforhandlinger
 • Oppgjør ved eiendomstransaksjoner
 • Utforming av ulike transaksjonsstrukturer, herunder sale-lease-back, forwardsalg mv.
 • Strukturering av utviklingsprosjekter, herunder selskapsform, aksjonæravtaler, organisering av eiendommen (matrikulering, seksjonering) mv.
 • Skatte- og avgiftsoptimalisering av eiendomsprosjekter
 • Leiekontraktsforhandlinger
 • Eiendomsmeglingsregelverket
 • Plan og bygningsrettslige problemstillinger
 • Reguleringsprosesser
 • Utbyggingsavtaler
 • Konsesjon, offentlige tillatelser og myndighetskontakt
 • Servitutter og andre rettigheter i fast eiendom
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Tomtefesteforhold
 • Odelsrett og jordskifte

WTS Real Estate Guide 2020

Relaterte artikler