Torgrim Walle Nikolaisen

Torgrim Walle Nikolaisen

Advokatfullmektig

Torgrim Walle Nikolaisen tiltrådte som advokatfullmektig ved SANDS’ Tromsø-kontor i mai 2018. Han er tilknyttet firmaets faggruppe for entrepriserett. Walle Nikolaisen fullførte sin masterutdanning i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2018. Her leverte han stor masteravhandling om det sivilprosessuelle offentlighetsprinsippet.

Walle Nikolaisen har tidligere erfaring som trainee hos oss i SANDS, samt hos Advokatfirmaet Wiersholm. Ved siden av studiene har han for øvrig hatt verv i Juristforeningen.

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 06
M: +47 958 39 299
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anja Kristoffersen
Epost: akr@sands.no

Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, UiT – Norges arktiske universitet, 2018