Datarom

Vi tilbyr gjennom mySANDS muligheten til å benytte et enkelt og intuitivt datarom for lagring, strukturering og deling av dokumenter med alle relevante parter. Vårt datarom er helt sikkert og gir full sporbarhet og transparens gjennom hele saksgangen. Vårt datarom støtter alt fra enkle saker til komplekse transaksjoner med mange parter involvert, også tilfeller der det eksempelvis er ulike kjøpere som ikke skal ha kjennskap til hverandre.