Miljø

Klimaendringene og miljøforurensning er en av vår tids dypeste kriser og vi vet at det haster med å snu utviklingen. SANDS arbeider til daglig med miljørelaterte problemstillinger og har prioritert å ha spisskompetanse på miljørett. Vi tar også aktive grep for å redusere vårt miljøavtrykk i vår daglige drift. Med seks kontorer beliggende ved kysten, har det vært naturlig for oss å særlig satse på havet og dets ressurser.  

Vi er miljøfyrtårn-sertifisert

Våre kontorer i Oslo, Trondheim, Ålesund, Bergen og Tønsberg er alle miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn. 

Breeam In-Use

Vårt hovedkontor i Oslo er miljøsertifisert som Breeam In-Use og har fått graden "Excellent".

BREEAM In-Use er en vurderings- og sertifiseringsordning utviklet for å hjelpe bygningsforvaltere med å redusere og forbedre miljøytelsen til eksisterende ikke-husholdningsbygg.

Den dekker de viktigste miljøspørsmålene som påvirker bygninger gjennom hele levetiden, og fanger data på tvers av ni viktige bærekraftskategorier:

– Energi og klimagassutslipp
– Vann
- Avfall
- Luftkvalitet
- Bråk
– Belysning
- Helse og velvære

Vi feier for egen dør

I 2019 etablerte vi «GoGreen», en intern miljøgruppe som arbeider aktivt med å fremme miljøengasjement og minimere SANDS’ påvirkning på det ytre miljøet. Gruppen består av engasjerte medarbeidere på tvers av kontorer og stillingsnivåer, fra advokatfullmektiger, til partnere og administrativt leder. De har jevnlig møter for å diskutere forbedringsområder internt. Av konkrete tiltak firmaet har innført den senere tid er:

  • Vi har innført «restedag» og vegetardag i kantinen. Vi har fokus på å ikke kaste mat og gjenbruker som regel rester fra lunsjen til ettermiddagsmat og/eller suppe dagen etter.
  • Vi har fokus på å sortere søppel ved alle kontorer (plast, rest, mat, papp, kartong, papir, glass og metall). Vi har blant annet etablert ulike beholdere spredt ut over kontoret med tydelig merking for å gjøre sortering mer tilgjengelig
  • Miljøhensyn er innført som et viktig kriterium ved valg av leverandører
  • Vi har investert i iPader til alle advokater for å redusere behovet for utskrift
  • Vi har investert i flere sykkelparkeringer, sykkelrom og sykkelvask for å motivere til utslippsfri transport
  • 2/3 av firmaets parkeringsplasser i Oslo er tilrettelagt med ladepunkter for elbillading