Vi skal være hel ved

Det å påta seg et samfunnsansvar handler ikke om å kjøpe seg et bedre renomme. Det handler om vår kultur og vilje til å bidra. Vi skal vokte oss oss vel for å drive grønnvasking og fremstå bedre enn vi er. Vi gjør mye, men vi vet godt at vi fortsatt har en vei å gå. Vi skal kommunisere åpent og ærlig om arbeidet vi gjør. Dette har vi også forpliktet oss til, ved å signere grønnvaskingsplakaten. 

Plakaten ble lansert i juli i 2020 av Skift, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. Plakaten er en veileder som setter prinsipper for etterrettelighet i kommunikasjonen rundt hvordan man jobber med FNs bærekraftsmål.  

SANDS jobber derfor med to parametere; hva vi gjør internt og hva vi gjør eksternt. Vår troverdighet er avhengig av at vi tror på det vi gjør, og at vi etterlever verdiene først og fremst innad i selskapet.  

Helt siden starten i 1989 har samfunnsansvar har vært en viktig premiss for hvordan vi driver. Vi har vært en uttalt samfunnsaktør i politiske debatter, fremmet rettferdig rettspraksis og forsøkt å forene børs og katedral i måten vi driver vår virksomhet.