Kurs Tromsø | Verdiskapende styrearbeid

Ønsker du å skape en forskjell i nordnorske bedrifter gjennom effektivt styrearbeid? Kupa og SANDS arrangerer kurs i verdiskapende styrearbeid over 4 dagssamlinger i Tromsø.

I kurset legger vi stor vekt på at styrearbeid handler om mer enn kontroll – et godt styre kan bidra til økt verdiskapning, vekst og utvikling, både i næringslivet og i det offentlige. Samtidig er det viktig å lære om det ansvaret et styreverv medfører. 

Vi vil blant annet fordype oss i temaet styreansvar, med spesiell oppmerksomhet på styrets plikter og konkrete tilfeller som innebærer risiko for styreansvar.

Våre foredragsholdere kjenner regionen, og deler relevante eksempler fra egen styreerfaring i tillegg til sin fagkunnskap. I kurset legger vi også opp til gode diskusjoner, oppgaveløsing og nettverksbygging. 

Kurset passer for både for nåværende og fremtidige styremedlemmer, samt daglig ledere. Vi vil gi deg verktøyene du trenger for å utvikle dine ferdigheter og bidra til vekstkraftige bedrifter i nord.

Tidspunkt og påmelding:

Event: Kurs i verdiskapende styrearbeid
Sted: Kystens hus, Tromsø
Dato: Første samling 11.04.2024 kl. 09.00
Arrangør: Kupa i samarbeid med SANDS Advokatfirma DA

Lunsj er inkludert i kursavgiften på 16 000,–.

Påmeldingsfrist: 01.04.2024

Påmelding her.

OBS: Det er ikke mulig å melde deg på enkeltkurs. Påmelding gjelder for alle fire samlinger.

Tema for samlingene:

Samling 1: Styrets formelle oppgaver og ansvar (11. april 2024)

 • Hvorfor sitte i et styre?
 • Styrets oppgaver og ansvar i følge aksjeloven
 • Styreledelse og organisering av styrets arbeid

Samling 2: Det høyt presterende styret (23. mai 2024)

 • Verdiskapende styrearbeid
 • Styrekompetanse, sammensetningog rekruttering
 • Styret som team

Samling 3: Det fremtidsrettede styret (19. september 2024)

 • Styrets strategiarbeid
 • Bærekraft og samfunnsansvar
 • Risiko, beredskap og kommunikasjon

Samling 4: Det verdiskapende styret i praksis (10. oktober 2024)

 • Økonomi, budsjettering og oppfølging av resultater
 • Samspillet mellom styret og daglig ledelse
 • Digitalisering av styrearbeidet