Ian W Kenworthy

Senioradvokat (H)

E-post
Last ned
Last ned

Ian W. Kenworthy er senioradvokat med møterett for Høyesterett, og har blant annet vært leder for firmaets tvisteløsningsgruppe. Han har ført en rekke saker for tingretter, lagmannsretter, Høyesterett og voldgiftsretter, og har selv vært voldgiftsdommer en rekke ganger. Han er nå intern rådgiver i firmaet.

Ian har, med sin bakgrunn fra bank, arbeidet særlig med tvistesaker med tilknytning til bank og finans.

1999–

SANDS Advokatfirma DA

Partner | Senioradvokat
1993–1999

Advokatfirmaet Grette AS

Partner
1990–1993

DNB

Leder juridisk avdeling
1971

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
2007

Universitetet i København | Paris

Voldgiftsdommerutdannelse