DNB felt i Næringslivets konkurranseutvalg

SANDS har representert SHE Community i en klagesak mot DNB med påstand om at DNB med sin #huninvesterer kampanje brøt markedsføringsloven.

SHE Community, en gründervirksomhet som blant annet står bak SHE Conference, SHE Index og SHE Invests, klaget DNB inn for Næringslivets konkurranseutvalg. De mente at DNB sin markedsføringskampanje #huninvisterer lå for tett opptil SHE Invests. Uttalelsen fra Næringslivets konkurranseutvalg har nå kommet, og DNB ble felt for brudd på markedsføringsloven § 25. Konkurranseutvalget mente at det var i strid med god forretningsskikk at DNB tok i bruk et navn som lå så tett på SHE Invests da de tidligere har samarbeidet med SHE Community og hatt dialog om videre avtale.

- Som gründer er det ikke alltid like lett å ta til motmæle mot store aktører som DNB. Godt å endelig bli trodd av norges fremste eksperter i Næringslivets konkurranseutvalget. Takk for grundig jobb og støtte fra Aase Gundersen i SANDS

Heidi Aven, CEO og grunlegger av SHE Community

Utvalget påpeker at DNB har brutt lojalitetsplikten overfor SHE og at DNB som stor aktør har en særlig avstandsplikt overfor en gründerbedrift de har hatt samarbeid med. Dette har vært en prinsippsak som kan få betydning for flere gründere. Saken fikk mye medieomtale i vinter, og er nå omtalt i DN og e24.

SANDS’ team har bestått av Aase Gundersen og Kaja Skille Hestnes.