Immaterialrett

Vi er et av landets ledende fagmiljøer innen immaterialrett (IPR) - det vil si rådgivning knyttet til rettigheter innen patent, varemerke, design og opphavsrett. Store deler av selskapers verdi ligger i de immaterielle rettighetene. Likevel er bevisstheten om dette ofte mangelfull. Vi bistår alle industrier der det innoveres. Våre advokater har lang erfaring fra Patentstyret og rådgivningsmiljøer. Vi utarbeider alle relevante avtaler som vedgår sikring og forvaltningen av rettighetene, for å maksimere kommersiell utnyttelse.

They have skilled attorneys who also know the industries of their clients well and are therefore able to provide good and relevant advice.

Klient, Legal500, 2022

Hva vi hjelper deg med

SANDS bistår en lang rekke klienter med å beskytte sine rettigheter, samt med å få konkurrentenes rettigheter kjent ugyldig der det måtte være grunnlag for det. Vi bistår i forhandlinger og avtaleutforming og prosederer jevnlig saker for domstolene. 

Immaterielle rettigheter har ofte internasjonalt nedslagsfelt. Gjennom et stort uformelt nettverk av patentbyråer i Norge og i utlandet kan vi alltid henvise til de patentfullmektiger som best sikrer klientens patentrettigheter.

Vi forvalter store varemerkeporteføljer på vegne av klientene. Bistanden omfatter hele den norske og internasjonale søknadsprosessen, samt forvaltningen av rettighetene. Kommersialisering av de immaterielle rettighetene ivaretas gjennom lisensiering, produksjon, utviklingssamarbeid, kapitalinnhenting og selskapsendringer. 

Vi vurderer spørsmål i grenseland mellom immaterielle rettigheter, regulatoriske forhold og konkurranserett, og har omfattende erfaring innen både de EØS-rettslige og de nasjonale regelverkene.

Hvem bistår vi?

Gjennom en årrekke har nasjonale og internasjonale aktører fått hjelp med opphavsrettslige problemstillinger innen kultur- og underholdningsindustrien, som plateselskap, artister, kunstnere, forlag og programvareutviklere fra våre dyktige advokater.

Ellers spenner klientspekteret fra startups og tidligfaseselskaper, til ledende industribedrifter innenfor teknologi og prosessindustri. Vi har rammeavtaler med mange av de viktigste inkubator- og vekstfasemiljøene. Klientene våre søker bistand til både sikring og håndheving av sine immaterielle rettigheter, og råd for å hvordan de best kan utnytte og sikre rettighetene kommersielt.

Tverrfaglig samarbeid

 

Den gode ideens beskytter

Det er et grunnleggende menneskelig instinkt å dra nytte av sine gode ideer. Derfor er det underlig at så få har rettighetene på stell, mener advokat Katrine Malmer-Høvik. - Vi ser jo suksesshistoriene med dem som har passet på ideene sine. Og så ser vi hvor ille det kan gå når det ikke er  gjort etter boken.

Relaterte artikler