Eirik Edvardsen - nytt medlem i lovutvalg

Eirik Edvardsen, partner i SANDS, er oppnevnt som nytt medlem i Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt og har innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene.