Arbeidsrett

SANDS’ arbeidsrettsteam gir råd til styrer, ledelse og HR-avdelinger i et bredt spekter av private og offentlige virksomheter om alle aspekter av individuell og kollektiv arbeidsrett. Klientlisten omfatter noen av Norges største virksomheter i tillegg til utenlandske klienter. I sentrum av arbeidsretten finner vi mennesker i omstilling. SANDS’ tilstedeværelse i de ulike landsdelene, faglige erfaring og tilknytning til utdanningsinstitusjonene gjør oss til en stødig rådgiver som sikrer at våre klienter får de rette juridiske rådene i krevende prosesser.

SANDS have a solid insight into Norwegian employment law, an established practice for employment agreements and offer an excellent overview of the cultural aspects governing the employer/employee relationship. They have a proven track record in settling disputes and work to find good settlements, before and in court.

- Klient, Legal500, 2022

Hva SANDS kan hjelpe med?

SANDS har nærmere tyve dedikerte arbeidsrettsadvokater som gir råd om internasjonale arbeidsforhold, etablering av incentivordninger, transaksjonsstøtte, varsling, konfliktløsning, oppsigelsesprosesser med mer.

Arbeidsrett tangerer mange juridiske felt. SANDS er et stort advokatfirma med mange spissede fagmiljøer som arbeidsrettsgruppen samarbeider tett med. Vi tilbyr transaksjonsrådgivning til investorer og bedriftsklienter i fusjoner, fisjoner og oppkjøp. Dette inkluderer vurderinger knyttet til virksomhetsoverdragelse, utarbeiding av bestemmelser om ansatte i transaksjonsdokumenter og due diligence, samt rådgivning knyttet til omorganisering av virksomheten og påfølgende nedbemanninger. Vi yter også bistand knyttet til pensjon, personvern og IPR.

Tvisteløsning er en uunngåelig del av arbeidsrett. Ofte undervurderes de reelle økonomiske, operasjonelle og omdømmemessige kostnadene av disse konfliktene. Alle våre arbeidsrettsadvokater er erfarne i konfliktløsning, forhandlinger og prosedyre for domstolene. Vi har også flere advokater med møterett.

Tilstedeværelsen & Den menneskelige faktor

Samtidig som SANDS alltid søker et best mulig resultat for klientene våre, har vi stor respekt for det medmenneskelige aspektet som er sentralt innenfor arbeidsretten. Vi jobber nært med klienten for å sikre at operasjonelle og menneskelige faktorer er integrert i den juridiske rådgivningen.

Arbeidsrett løses ikke over telefon. Vi har mange advokater på SANDS’ regionale kontorer som alltid sikrer personlig, stedlig kontakt og oppfølging. Dette gjør også SANDS egnet til å bistå store sentrale prosesser i virksomheter med mange berørte enheter på forskjellige steder i landet.

Arbeidsretten er i konstant utvikling og er trendutsatt. I noen perioder er det nedbemanningsprosesser som er i sentrum - i andre perioder er det rekrutteringsarbeid. Vi har en bredde i vår arbeidsrettsavdeling som sikrer at du alltid får rett spesialistkompetanse.

Eksempler på prosesser vi bistår i:

 • Etablering av arbeidskontrakter
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Due diligence prosesser
 • Omorganisering og omstilling
 • Varslingssaker
 • Gransking
 • Oppsigelse, suspensjon og avskjedssaker
 • Sykefraværsoppfølging
 • Nedbemanningsprosesser
 • Permittering
 • Utleie og innleie av arbeidskraft
 • Forhandlinger
 • Prosedyre / rettssaker

Arbeidslivspodden

I Arbeidslivspodden tar vi opp sentrale temaer med juridiske implikasjoner innenfor arbeidslivet på en enkel, engasjerende og forståelig måte. Podkasten passer for alle som møter arbeidsrettslige utfordringer, men særlig ledere og HR-personell i norske bedrifter.

Relaterte artikler