Endringsoppsigelse – hvordan går du frem?

Ved en endringsoppsigelse må du følge de samme regler og fremgangsmåte som ved en ordinær oppsigelse. Terskelen for gyldig oppsigelse vil derimot normalt være lavere ved endringsoppsigelse enn ved vanlig oppsigelse, sier advokat Malin Stenseth i SANDS. Hva er egentlig en endringsoppsigelse, og når bør du vurdere endringsoppsigelse? 

 

En endringsoppsigelse innebærer at en skipsarbeider sies opp samtidig som du tilbyr vedkommende en ny stilling på andre vilkår. 

Når er endringsoppsigelse aktuelt? 

En endringsoppsigelse vil være aktuelt dersom du som arbeidsgiver har et saklig behov for å gå til oppsigelse av en skipsarbeider, men samtidig ønsker å beholde den ansatte i en annen stilling. 

Endringsoppsigelse kan også være aktuelt dersom du har behov for å gjennomføre større endringer i stillingen til den ansatte. Slike endringer må gjennomføres ved en oppsigelse av arbeidsavtalen og samtidig gi tilbud om ny stilling på andre vilkår. Det er ikke nødvendig å gå til en endringsoppsigelse dersom endringen kan gjennomføres i kraft av arbeidsgivers styringsrett, forklarer Stenseth.  

Terskelen for endringsoppsigelse 

For at en endringsoppsigelse skal være gyldig må man i likhet med øvrige oppsigelser ha saklig grunn, og terskelen etter norsk rett er som kjent høy. Da konsekvensene for arbeidstaker ofte er mindre ved en endringsoppsigelse enn ved en ordinær oppsigelse, vil terskelen for endringsoppsigelse ofte være lavere enn ved ordinære oppsigelser. 

At terskelen er lavere bekreftes av Høyesterett i en dom hvor en overstyrmann på Hurtigruten ble oppsagt fra sin stilling på grunn av feilvurderinger og kommunikasjonssvikt som resulterte i grunnberøring og tap for arbeidsgiver. Samtidig med oppsigelsen fikk den ansatte tilbud om stilling som førstestyrmann. 

  • Høyesterett uttaler i dommen at det er relevant å legge vekt på om den ansatte har fått et tilbud om å fortsette i virksomheten når man skal avgjøre om oppsigelsen er saklig, sier Stenseth. De negative konsekvensene av oppsigelsen vil naturlig nok bli mindre for den ansatte i slike tilfeller. 

Må være relevant og aktuelt 

Vær likevel oppmerksom på at ikke alle tilbud om ny stilling vil senke terskelen for gyldig oppsigelse. Hvor stor vekt tilbudet får, vil komme an på hvor relevant og aktuelt dette tilbudet er for den ansatte, og her må både lønn, arbeidsoppgaver og stillingsnivå vurderes. 

Les mer om nedbemanning her.

Visste du at: 

  • Skipsarbeidslovens regler må overholdes både ved ordinær oppsigelse og ved endringsoppsigelse. 
  • Før arbeidstaker sies opp må spørsmålet drøftes med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgt. 
  • Formkravene må følges også ved endringsoppsigelse. 
  • Arbeidstaker har rett til å gjennomføre oppsigelsestiden i sin opprinnelige stilling. 

Dersom du er usikker på prosessen anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere og rederi i oppsigelsesprosesser både på land og på sjø. Ta gjerne kontakt med oss. 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.