Gjennomføring av bærekraftsdirektivet i norsk rett – forslag sendt på høring

Tidligere denne uken sendte Finansdepartementet ut et forslag om gjennomføring av EUs direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) på høring. Forslaget innebærer at en rekke selskaper pålegges nye rapporteringsplikter allerede for regnskapsåret 2024.

I tråd med EUs forslag foreslår Finansdepartementet en trinnvis innføring av plikten til å utarbeide bærekraftsrapportering:

  • Fra og med regnskapsåret 2024 (rapportering i 2025): Store foretak av allmenn interesse med flere enn 500 ansatte
  • Fra og med regnskapsåret 2025 (rapportering i 2026): Alle store foretak – både noterte og unoterte
  • Fra og med regnskapsåret 2026 (rapportering i 2027): Små og mellomstore noterte foretak. Disse foretakene skal også kunne beslutte å ikke ta inn bærekraftsrapportering i årsberetningen for regnskapsår som starter før 1. januar 2028.

Bærekraftsrapporteringen skal være en del av foretakets årsberetning, hvor bærekraftsrapporteringen skal plasseres i en egen del og være tydelig identifiserbar.

Oppsummert skal årsrapporten redegjøre for følgende forhold:

  • Foretakets forretningsmodell og strategi
  • Foretakets egne tidsbestemte mål knyttet til bærekraftsforhold
  • Rollen til foretakets styrende organer når det gjelder bærekraftsforhold og kompetanse for å ivareta denne rollen
  • Foretakets retningslinjer knyttet til bærekraftsforhold
  • Insentivordninger for medlemmer av styrende organer knyttet til bærekraftsforhold
  • Aktsomhetsvurderinger knyttet til bærekraftsforhold
  • De viktigste risikoene for foretaket knyttet til bærekraftsforhold – indikatorer som er relevante for ovennevnte opplysninger.

Hele høringsforslaget kan leses her.

Høringsfristen er 4. september 2023.

Mer informasjon om innholdet i bærekraftsdirektivet finnes i denne artikkelen

SANDS Green

Det grønne skiftet angår hele næringslivet. Alt fra små, lokale familiebedrifter til store børsnoterte selskaper er allerede underlagt strenge regler, samtidig som de vil bli nødt til å tilpasse seg nye krav og reguleringer i de kommende årene. Dette skaper utfordringer, men byr også på store muligheter. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å yte verdifull rådgivning om hvordan bedrifter påvirkes av og bør innrette seg for å ta del i det grønne skiftet. Ta kontakt med en av våre spesialister innenfor din bransje for en samtale om hvordan vi kan bistå dere i dette viktige arbeidet.

På denne siden kan du finne informasjon om hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter i alle bransjer og næringer.